Kurs na koparke – wszystko co musisz o nim wiedzieć

20.04.2023
kurs na koparkę
Strona główna » Blog » Kurs na koparke – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Kurs na koparkę, a co za tym idzie zdobycie uprawnień to przede wszystkim szansa na zwiększenie wartości na rynku pracy, co umożliwia wzrost zarobków oraz zdobycie praktycznych i przydatnych umiejętności. Warto zaznaczyć, że uzyskanie uprawnień operatora nie należy do skomplikowanych, natomiast przed przystąpieniem do kursu należy wybrać odpowiedni rodzaj szkolenia, poznać ceny, przebieg kursu oraz dodatkowe, praktyczne informacje, które umożliwią bezproblemowy wybór ośrodka szkolenia i realizacji kursu. Te wszystkie informacje znajdują się w tym artykule.

Jak zdobyć uprawnienia operatora koparki?

Na początku artykułu wspomnieliśmy o tym, że aby zostać profesjonalnym operatorem koparki, należy, odbyć specjalistyczny kurs. Żeby móc do danego szkolenia można było przystąpić, konieczne jest, aby kursant miał skończone 18 lat oraz ukończył szkołę podstawową.

W jaki sposób przebiega kurs na operatora koparki – cel oraz program kursu

Kursy na koparkę, niezależnie od rodzaju maszyny budowlanej mają podobny przebieg. Sieć Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny stworzyła program szkolenia. Jest to również organ wydający uprawnienia. Szkolenia realizowane mogą być tylko przez zatwierdzone przez Instytut ośrodki szkoleniowe. Program kursu jest podzielony na zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, o których powiemy więcej w kolejnej części artykułu. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym. Osoba, która ukończyła kurs operatora koparki i pozytywnie zdała egzamin, otrzymuje uprawnienia do obsługi maszyny – książkę operatora.

Kurs na koparkę z zajęcia teoretyczne

W ramach części teoretycznej, uczestnicy kursu uczą się na przykład budowy i działania koparek. Nabywają wiedzę z zasad bezpieczeństwa podczas pracy z nimi oraz przepisów i norm dotyczących eksploatacji maszyn.

kurs na koparkę zajęcia teoretyczne

Kurs na koparkę – zajęcia praktyczne

Podczas odbywania się zajęć praktycznych, każda osoba biorąca udział w szkoleniu nauczy się obsługi maszyny w różnorodnych warunkach terenowych. W części praktycznej uczestnicy mają okazję zapoznać się z obsługą koparek i wykonywaniem różnych prac z ich użyciem.

Jakie są rodzaje koparek, na które można zdobyć uprawnienia operatora?

Ważne jest, aby potrafić rozróżnić koparki, w szczególności podczas chęci brania udziału w kursie oraz podejmowania decyzji podczas wyboru szkolenia. Wyróżniamy takie typy koparek:

  • Koparka jednonaczyniowa – jest to najprostszy typ koparki, wyposażony w jedno naczynie do kopania. Może być stosowana do wykonywania różnych prac ziemnych.
  • Koparka wielonaczyniowa – jest to bardziej zaawansowana wersja koparki jednonaczyniowej, która posiada kilka naczyń roboczych. Dzięki temu może wykonywać bardziej skomplikowane prace, takie jak wykopy pod rury czy kanały.
  • Koparka gąsienicowa – to koparka, która porusza się na gąsienicach zamiast na kołach. Jest bardziej stabilna i bardziej skuteczna na niestabilnym terenie.
  • Koparko-ładowarka – to maszyna łącząca funkcje koparki i ładowarki. Posiada przednią łyżkę do załadunku oraz tylne naczynie robocze do kopania.
  • Koparka kołowa – to koparka, która porusza się na kołach zamiast na gąsienicach. Jest bardziej mobilna i łatwiejsza do przemieszczania między różnymi placami budowy.
  • Koparka przegubowa – to koparka, która składa się z dwóch części połączonych przegubem. Dzięki temu może manewrować na wąskich placach budowy.
  • Koparka podsiębierna – to koparka, która posiada specjalne podpory podsiębierne. Dzięki nim może wykonywać prace na stromych zboczach i w trudno dostępnych miejscach.
  • Oprócz tych podstawowych typów koparek, istnieją też specjalistyczne modele. Są to koparki amfibijne, do pracy pod wodą czy do wydobywania surowców mineralnych.
kurs na koparkę - maszyna nr 1
kurs na koparkę - maszyna nr 2
kurs na koparkę - maszyna nr 3

Jakie są rodzaje uprawnień na operatora koparek – klasy?

Przed podjęciem decyzji dotyczącej rozpoczęcia kursu na koparkę, konieczne jest, aby zapoznać się z podstawowym podziałem uprawnień ze względu na typy klas koparek jednonaczyniowych. Wyróżnia się dwie klasy:

  • koparki jednonaczyniowej klasy III – dany typ szkolenia pozwala na uzyskanie uprawnień do użytkowania koparek do 25 ton masy eksploatacyjnej.
  • koparki jednonaczyniowej klasy I – ten kurs daje możliwość uzyskania kwalifikacji, które umożliwiają operowanie koparek jednonaczyniowych niezależnie od masy maszyny.

Jak wygląda egzamin państwowy na operatora koparki jednonaczyniowej?

Egzamin państwowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej. Podczas części praktycznej kursanci otrzymują dwa pytania. Koniecznym jest odpowiedzieć na jedno z nich, aby móc zostać dopuszczonym do praktycznej fazy egzaminu. Po tym, kursanci mogą pokazać swoje umiejętności obsługowe maszyny. Egzaminator kolejno przekazuje poszczególne zadania kandydatowi, które musi wykonać płynnie z zapewnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Drugim etapem egzaminu jest część teoretyczna. Kursant otrzymuje 6 pytań. Musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na 4 z nich aby zaliczyć tą część egzaminu. Część teoretyczna ma formę ustnej odpowiedzi.

Kurs na koparkę – cena

Koszt kursu na operatora koparki może znacznie się różnić w zależności od regionu, oferującej szkoły lub ośrodka szkoleniowego, oraz długości trwania kursu, a także poziomu zaawansowania. W Polsce koszt takiego kursu waha się zazwyczaj w granicach od 2 000 zł do 3 000 zł. Zależy to od oferty szkoły lub ośrodka szkoleniowego oraz poziomu zaawansowania kursu. W niektórych przypadkach koszt kursu uzależniony jest od innych czynników. Te czynniki to materiały szkoleniowe, egzaminy końcowe oraz wyposażenie placu ćwiczeń. Warto przed wyborem szkoły lub ośrodka szkoleniowego dokładnie zapoznać się z ofertą i porównać ceny oraz programy szkoleniowe, aby wybrać najlepszą ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i wymagań.