Wybór kursu na maszyny budowlane

06.03.2024

Przeczytaj artykuł lub kliknij przycisk poniżej, aby obejrzeć video

Wprowadzenie do wyboru kursu operatora maszyn budowlanych


Decyzja odnośnie wyboru uprawniania do obsługi maszyny budowlanej, powinna być dokładnie przemyślana i uzależniona od tego, jaki jest cel zdobycia uprawnień.

Osoby przystępujące do kursu na operatora maszyn budowlanych możemy podzielić na 3 podstawowe grupy:

  • ▶︎ osoby rozpoczynające pracę związaną z maszynami budowlanymi,
  • ▶︎ osoby pracujące na maszynach i chcące uzyskać nowe uprawnienia, w celu podniesienia kompetencji i uzyskaniu np. awansu zawodowego lub podwyżki,
  • ▶︎ osoby, które pozyskują uprawnienia w celach hobbystycznych lub prywatnych

Kategorie kursantów i cel zdobycia uprawnień


Początkujący operatorzy maszyn budowlanych

Jeżeli chcemy zdobyć uprawnienia, ponieważ mamy zamiar zacząć pracę w sektorze budowlanym, to wydaje się, że najlepiej wybrać urządzenia najbardziej popularne, gdyż takich urządzeń występuje najwięcej, więc najłatwiej powinno być znaleźć prace po zdobyciu uprawnień. Takimi maszynami są: koparka, koparko-ładowarka, ładowarka. Maszyny tego typu występują powszechnie na rynku i są używane przy różnego rodzaju robotach budowlanych i pracach ziemnych. Maszyny takie można spotkać na wszystkich budowach – rozpoczynając od budowy ogrodzeń czy szerzej domów jednorodzinnych, a kończąc na dużych kontraktach na budowę dróg lub obiektów technicznych, jak stadiony, hale fabryczne czy szpitale.

Co ważne dla osób zaczynających swoją karierę zawodową związaną z obsługą maszyn, to niektóre szkoły oferują dodatkowe wsparcie po ukończeniu kursu, takie jak doradztwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy lub szanse na praktyki zawodowe.

Doświadczeni operatorzy poszukujący rozwoju zawodowego

Drugi powód, który bardzo częsta skłania kursantów do zrobienia kursów i zdobycia uprawnień na maszyny budowlane to rozwój zawodowy. Często takie osoby mają już doświadczanie w pracy na maszynach budowlanych, lub pracują jako operatorzy, a dodatkowe uprawnienia traktują jako rozwój swoich kompetencji zawodowych i tym samym możliwość do awansu zawodowego. Takie osoby często decydują się na uprawniania na maszyny większe, np. klasy pierwszej (koparki, ładowarki) lub maszyny bardziej specjalistyczne: spycharki, równiarki, walce itp.

Hobbystyczne i prywatne cele zdobycia uprawnień

Kolejny powód, dla którego dość często robione są kursy kończące się egzaminami do obsługi maszyn budowlanych to czynnik, który można nazwać hobbystycznym, lub na potrzeby własne. Niektórzy kursanci bardzo lubią maszyny budowlane i ciężki sprzęt do robót ziemnych i chcąc spełnić swoje marzenia o pracy na takich urządzeniach decydują się na odbycie kursu, którego celem jest poznanie budowy i zasad obsługi maszyn budowlanych i w efekcie zdobycie uprawnień na wymarzoną maszynę.

Poza tym, osoby z tej kategorii często przechodzą kurs i zdają egzamin na uprawnienia w celu wykonania pewnych zadań dla siebie – np. wykop stawu, równanie dużej działki, karczowanie lasu. Dzięki zdobytym uprawnieniom osoby takie mogą własnoręcznie wykonać takie zadania pracując na wynajętych urządzeniach. Takie podejście pozwala samemu wykoć prace, które inaczej musiałby zostać zlecone komuś innemu i za taką usługę należałoby zapłacić. Rozwiązanie polegające na uzyskaniu uprawnień, wynajęciu maszyny budowlanej i samodzielnym wykonaniu pewnych prac w wielu przypadkach może okazać się bardziej opłacalne niż wynajęcie specjalistycznej firmy.

Rola szkolenia i wybór ośrodka edukacyjnego


Bez względu na powody dla których kursanci decydują się na zdobycie uprawnień do obsługi maszyn budowlanych, bardzo istotne jest w jakiej szkole zrealizują szkolenie zawodowe. O wyborze ośrodka powinna decydować:

  • ▶︎ w pierwszej kolejności jakość kształcenia (potwierdzona np. opiniami innych kursantów, czy wysoką zdawalnością egzaminów),
  • ▶︎ możliwość odbycia zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy (na budowie, w kopalni kruszyw, w betoniarni) pod okiem osób posiadających doświadczenie w pracy maszynami i odpowiednie przygotowanie dydaktyczne,
  • ▶︎ odpowiedni czas przeznaczony na zajęcia teoretyczne i praktyczne, aby każdy kursant mógł posiąść wiedzę i wymagane dosieczenie do samodzielnej pracy maszyną.

Wybór właściwego ośrodka pozwoli na sprawną realizację kursu na operatora, a doświadczona kadra i wysoki poziom kształcenia powinny zapewnić, że po zakończeniu kursu osoba posiadająca już uprawnienia będzie wystarczająco kompetentna, żeby samemu pracować na maszynach.

Oferta kursów na maszyny budowlane

Kliknij w zdjęcie wybranego kursu poniżej, aby wyświetlić szczegóły oferty

Więcej wiedzy